Největší aktuální nabídka práce z ČR i zahraničí

Promo akce

Nastupuji do nové práce

Předpokládáme, že máte již podepsánu pracovní smlouvu, případně dohodu o hmotné odpovědnosti (více viz. Vzory smluv), předali jste zaměstnavateli zápočtový list, životopis a případně výpis z rejtříku trestů. Nezapomeňte si vzít osobní doklady a další doklady o způsobilosti vykonávat činnosti vyžadující oprávnění.

Co mě první dny v nové práci čeká?

1. Zaškolení.
2. Seznámení s pracovním prostředím.
3. Seznámení s kolegy.
4. Obdržíte pracovní prostředky, případně ochranné pomůcky atd.
5. Tříměsíční zkušební doba, nebyla-li v pracovní smlouvě sjednána jiná doba.

Čeho se při nástupu do nové práce vyvarovat?

1. Snažte se bý pozitivní.
2. Nevtipkujte.
3. Nesnažte se být geniální a nepoučujte kolegy.
4. Neflirtujte.
5. Není-li to nutné, nedělejte přesčasy (může to vypadat, že v běžné pracovní době nestíháte).
6. Nemluvte o politice.

Poradna práce

Smí mi zaměstnavatel určovat termín dovolené?

Každý z nás se těší na dovolenou a je pro nás velmi důležité, kdy ji čerpáme. Většinou chceme trávit dovolenou s rodinou, příbuznými a přáteli, kdy nám to nejvíce vyhovuje. Musí zaměstnavatel vyhovět našim požadavkům, anebo může určit dovolenou tak, jak se mu zlíbí?

Může vás zaměstnavatel sledovat v práci kamerou?

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, který spočívá ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance, a to ať už se jedná o odposlech, záznam telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolu jejich e-mailů či pošty anebo třeba o provoz kamerového systému.

Na druhou stranu má ale zaměstnavatel v případě závažného důvodu právo do soukromí zaměstnance zasáhnout a výše uvedené kontroly zavést. A to za předpokladu, že bude zaměstnance předem informovat o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Práce přesčas na zkrácený úvazek

Týdenní pracovní doba je stanovena v délce 40 hodin týdně (pro jednosměnný pracovní režim). Zaměstnanec a zaměstnavatel si však mohou sjednat tzv. kratší pracovní dobu – v takovém případě zaměstnanci přísluší mzda odpovídající sjednané kratší pracovní době.

Prací přesčas se obecně rozumí jakákoli práce zaměstnance konaná na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele, vykonávaná mimo rámec stanoveného rozvrhu směn a nad zákoníkem práce stanovenou týdenní pracovní dobu.