Největší aktuální nabídka práce z ČR i zahraničí

Promo akce

Ochrana osobních údajů na serveru TIP-PRACE.cz

Souhlas s evidencí a zpracováváním osobních údajů dle §5 odst. 5 zák. č.101/2000 Sb.

Potvrzuji, že souhlasím s užitím následně vyplněných údajů a údajů v případně přiloženém životopise v souladu s účelem serveru www.tip-prace.cz a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Poskytnuté osobní údaje budou využity jen v souladu za účelem zprostředkování zaměstnání a mohou být poskytnuty pouze potenciálním zaměstnavatelům registrovaným na serveru www.tip-prace.cz. Jako poskytovatel údajů máte právo na přístup k nim a na ochranu svých práv v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění. Dále souhlasím ze zasílám obchodních sdělení od společnosti HZ PROFIN s.r.o.

Poradna práce

Smí mi zaměstnavatel určovat termín dovolené?

Každý z nás se těší na dovolenou a je pro nás velmi důležité, kdy ji čerpáme. Většinou chceme trávit dovolenou s rodinou, příbuznými a přáteli, kdy nám to nejvíce vyhovuje. Musí zaměstnavatel vyhovět našim požadavkům, anebo může určit dovolenou tak, jak se mu zlíbí?

Může vás zaměstnavatel sledovat v práci kamerou?

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, který spočívá ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance, a to ať už se jedná o odposlech, záznam telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolu jejich e-mailů či pošty anebo třeba o provoz kamerového systému.

Na druhou stranu má ale zaměstnavatel v případě závažného důvodu právo do soukromí zaměstnance zasáhnout a výše uvedené kontroly zavést. A to za předpokladu, že bude zaměstnance předem informovat o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Práce přesčas na zkrácený úvazek

Týdenní pracovní doba je stanovena v délce 40 hodin týdně (pro jednosměnný pracovní režim). Zaměstnanec a zaměstnavatel si však mohou sjednat tzv. kratší pracovní dobu – v takovém případě zaměstnanci přísluší mzda odpovídající sjednané kratší pracovní době.

Prací přesčas se obecně rozumí jakákoli práce zaměstnance konaná na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele, vykonávaná mimo rámec stanoveného rozvrhu směn a nad zákoníkem práce stanovenou týdenní pracovní dobu.