Aktuálně 80784 nabídek práce!

Praha - Systémový inženýr, Senior / Junior Specialist Packet Core ePC Engineering

Pozice: 
Systémový inženýr, Senior / Junior Specialist Packet Core ePC Engineering
Zaměstnavatel: 
T-Mobile Czech Republic a.s.
IČO: 
64949681
Oblast (okres, kraj): 
Praha
Obor práce: 
Informační technologie
Nejnižší požadované vzdělání: 
Vysokoškolské
Typ pracovního poměru: 
Plný úvazek
Změněná pracovní schopnost: 
Ne
Mzda: 
65000
Popis práce: 

Kontakt: e-mail: barbora.tislova@t-mobile.cz

" University degree preferably in the area of telecommunication, computer science, electrical engineering, mathematics, etc.
" Basic knowledge of mobile communication and IP technology.
" Experience in programming or scripting languages
" Good written and oral skills in English.
" Support the integration and validation of Packet Core Network functionalities of the relevant components (such as SGSN/MME/GGSN/S-GW, P-GW/ePDG/CSGN) within the DTAG corporate test lab and supplier premises.
" Identification of system acceptance requirements from all DT NatCos for individual Packet Core Network functionalities.
" Creation and agreement of test specifications for Packet Core Network functionalities and solutions.
" Performing tests, analysing results and assessing fulfilment of DT requirements
" Usage of test automation environment, suggest improvements, scripting of test cases
" Identifying and documenting faulty behaviour, explaining and discussing with the supplier, regression testing of corrections delivered by supplier.
" Mobile phone
" Employee SIM card and tariff
" MultiSport card

" Vysokoškolské vzdělání z oblasti telekomunikací, informatiky, elektrotechniky, matematiky, atd.
" Základní znalosti mobilní komunikace a IP technologií
" Zkušenosti s programováním nebo skriptovacími jazyky
" Vynikající znalost angličtiny slovem i písmem
" integrace a validace funkcí Packet Core Network a příslušné komponenty (jako jsou SGSN/MME/GGSN/S -GW, P-GW/ePDG/CSGN) v rámci podnikové testovací laboratoře DTAG a dodavatelských prostor
" Identifikace požadavků na přijetí systému ze všech DT NatCos pro jednotlivé funkce paketové jádrové sítě
" Vytváření a schválování testovacích specifikací pro funkce a řešení Packet Core Network
" Provádění zkoušek, analyzování výsledků a posuzování splnění požadavků DT
" Využití testovacího automatizačního prostředí, návrhy vylepšení, skriptování testovacích případů
" Identifikace a dokumentace chybného chování, vysvětlení a projednání s dodavatelem, regresní testování oprav dodaných dodavatelem
" Mobilní telefon
" Zaměstnanecký tarif
" MultiSport karta

Kontakt na zaměstnavatele

Kontaktní osoba: 
Tišlová
Telefon: 
603601129
E-mail: 
Počet zobrazení inzerátu: 
82×