Největší aktuální nabídka práce z ČR i zahraničí

Promo akce

Vzory smluv zdarma ke stažení

Připravili jsme pro vás nejčastěji používané vzory smluv a dohod zdarma ke stažení. Upravitelné vzory smluv - kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouvu, pracovní smlouva a mnoho dalších vzorů můžete stáhnout najednou v balíčku viz dole.

Vzory pracovně-právních dokumentů

Klikněte na příslušný vzor a uložte do svého počítače.

 

  1. Pracovní smlouva
  2. Životopis - vzor
  3. Motivační dopis - vzor
  4. Dohoda o provedení práce
  5. Dohoda o hmotné odpovědnosti
  6. Dohoda o srážkách ze mzdy
  7. Skončení pracovního poměru dohodou
  8. Výpověď zaměstnance
  9. Mzdový výměr

 

 

Vzory nejčastěji používaných smluv, dohod a výpovědí

Jedná se o soubory DOC, tedy upravitelné vzory smluv dohod a výpovědí občansko-právních podle nového občanského zákoníku a pracovně-právních vztahů. Např. Kupní smlouva, Kupní smlouva - automobil, Kupní smlouva - nemovitost, Nájemní smlouva, Smlouva o dílo, Smloiuva o nájmu movité věci, Smlouva o výpůjčce, Smlouva o zápůjčce, Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce, Dohoda o ukončení pracovního poměru, Mzdový výměr a mnoho dalších. 

 

Stáhnout balík smluv

 

Vzory smluv zdarma ke stažení

Poradna práce

Smí mi zaměstnavatel určovat termín dovolené?

Každý z nás se těší na dovolenou a je pro nás velmi důležité, kdy ji čerpáme. Většinou chceme trávit dovolenou s rodinou, příbuznými a přáteli, kdy nám to nejvíce vyhovuje. Musí zaměstnavatel vyhovět našim požadavkům, anebo může určit dovolenou tak, jak se mu zlíbí?

Může vás zaměstnavatel sledovat v práci kamerou?

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, který spočívá ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance, a to ať už se jedná o odposlech, záznam telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolu jejich e-mailů či pošty anebo třeba o provoz kamerového systému.

Na druhou stranu má ale zaměstnavatel v případě závažného důvodu právo do soukromí zaměstnance zasáhnout a výše uvedené kontroly zavést. A to za předpokladu, že bude zaměstnance předem informovat o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Práce přesčas na zkrácený úvazek

Týdenní pracovní doba je stanovena v délce 40 hodin týdně (pro jednosměnný pracovní režim). Zaměstnanec a zaměstnavatel si však mohou sjednat tzv. kratší pracovní dobu – v takovém případě zaměstnanci přísluší mzda odpovídající sjednané kratší pracovní době.

Prací přesčas se obecně rozumí jakákoli práce zaměstnance konaná na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele, vykonávaná mimo rámec stanoveného rozvrhu směn a nad zákoníkem práce stanovenou týdenní pracovní dobu.