Aktuálně 79516 nabídek práce!

Vzory smluv zdarma ke stažení

Připravili jsme pro vás nejčastěji používané vzory smluv a dohod zdarma ke stažení. Upravitelné vzory smluv - kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouvu, pracovní smlouva a mnoho dalších vzorů můžete stáhnout najednou v balíčku viz dole.

Vzory pracovně-právních dokumentů

Klikněte na příslušný vzor a uložte do svého počítače.

 

  1. Pracovní smlouva
  2. Životopis - vzor
  3. Motivační dopis - vzor
  4. Dohoda o provedení práce
  5. Dohoda o hmotné odpovědnosti
  6. Dohoda o srážkách ze mzdy
  7. Skončení pracovního poměru dohodou
  8. Výpověď zaměstnance
  9. Mzdový výměr

 

 

Vzory nejčastěji používaných smluv, dohod a výpovědí

Jedná se o soubory DOC, tedy upravitelné vzory smluv dohod a výpovědí občansko-právních podle nového občanského zákoníku a pracovně-právních vztahů. Např. Kupní smlouva, Kupní smlouva - automobil, Kupní smlouva - nemovitost, Nájemní smlouva, Smlouva o dílo, Smloiuva o nájmu movité věci, Smlouva o výpůjčce, Smlouva o zápůjčce, Pracovní smlouva, Dohoda o provedení práce, Dohoda o ukončení pracovního poměru, Mzdový výměr a mnoho dalších. 

 

Stáhnout balík smluv

 

Vzory smluv zdarma ke stažení