Aktuálně 71189 nabídek práce!

Dohoda o ukončení pracovního poměru - podmínky

Na rozdíl od výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele je dohoda o ukončení pracovního poměru dvoustranným aktem, tzn. dohodu musí odsouhlasit a podepsat obě strany. Dohoda (smlouva) o ukončení pracovního poměru musí obsahovat několik základních a nezbytných náležitostí:
- pojmenování smluvních stran (zaměstnance a zaměstnavatele),
- odkaz na pracovní smlouvu, která bude touto dohodou dotčena,
- nadefinovat den, ke kterému pracovní vztah vzniklý dle pracovní smlouvy zanikne,
- podpisy obou stran dohody.
Dohoda o ukončení pracovního poměru musí mít vždy písemnou podobu, nelze ji uzavřít ústně. Doporučujeme uvést a důvod ukončení pracovního poměru a způsob vypořádání nevyčerpané dovolené. Obsah dohody o ukončení pracovního poměru vždy pečlivě prostudujte, případně nechte dohodu prostudovat osobou znalou pracovního práva.