Aktuálně 71189 nabídek práce!

Jak motivovat zaměstnance

Hledáte způsob, jak motivovat zaměstnance a dosáhnout tak vyšších výkonů a zlepšení přístupu zaměstnanců k práci? Pokud nebudete zaměstnance dostatečně motivovat, dopustíte se závažné chyby, které může znamenat i konec prosperity nebo existence vaší firmy.

Jak zaměstnance motivovat?

1. Zlepšete atmosféru vztahů na pracovišti.
2. Lidé vás budou následovat pokud jim půjdete příkladem.
3. Kritikou pozitivní vnitřní motivaci spolehlivě udusíte.
4. Usnadňujte pracovní procesy.
5. Nepřikazujte, ale žádejte.
6. Naučte se chválit.
7. Jednejte s druhými tak, jak chcete, aby jednali s vámi.
8. Stanovte firemní pravidla a zajišťujte jejich dodržování.
9. Naučte se upřímně omluvit za své chyby.
10. Naslouchejte požadavkům zaměstnanců.
11. Mějte s lidmi velkou trpělivost.
12. Najděte odvahu hledat lepší řešení.
13. Mějte dokonalý přehled o dění ve firmě.
14. Nepřekonatelné překážky nebezpečně demotivují. Rozložte velký problém na menší.

 

Pokud se Vám nepodaří zaměstnance motivovat, potom se na pracovní pozici patrně nehodí.