Aktuálně 70847 nabídek práce!

Jak požádat zaměstnavatele o zvýšení mzdy?

Vážený/á [jméno zaměstnavatele],

Rád/a bych se s Vámi setkal/a, abych s Vámi mohl/a diskutovat o mé současné mzdě a možnosti zvýšení. Chtěl/a bych vyjádřit svou upřímnou zájem o svou práci ve společnosti [název společnosti] a chtěl/a bych se pokusit vyjednat spravedlivou a adekvátní mzdu za svoji práci.

Od mého nástupu do společnosti jsem se aktivně podílel/a na [uvést konkrétní příklady svých příspěvků a výsledků], což přineslo pozitivní výsledky pro tým a společnost jako celek. Jsem si jistý/á, že moje práce je hodnotná a že bych si zasloužil/a odpovídající odměnu za svůj přínos.

Na základě mého výkonu a aktuální situace na trhu práce bych chtěl/a požádat o zvážení možnosti zvýšení mé mzdy. Cítím, že je to spravedlivý krok, který by uznal moje dovednosti, zkušenosti a výkon.

Rád/a bych také vyslechl/a váš pohled na tuto záležitost a rád/a bych s vámi diskutoval/a o tom, jak můžeme společně najít uspokojivé řešení. Jsem otevřený/á různým možnostem, jako je zvýšení základní mzdy, přidání benefičního balíčku nebo jiné formy odměny, která by byla v souladu s interními politikami společnosti.

Rád/a bych zdůraznil/a svou oddanost společnosti a nadále přispívat svými schopnostmi a energií na její růst a úspěch. Jsem přesvědčený/á, že společně můžeme najít férové řešení, které bude uspokojivé pro obě strany.

Děkuji Vám za Vaši pozornost a čas věnovaný této záležitosti. Rád/a bych se setkal/a s Vámi co nejdříve, abychom mohli tuto záležitost dále projednat.

S pozdravem, [Vaše jméno]