Aktuálně 71189 nabídek práce!

Mám invalidní důchod. Mohu pracovat?

  • Zaměstnanci, kterým byl přiznán invalidní důchod mohou uzavřít pracovní poměr a to i ti, kterým byl přiznán invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.
  • Výše pracovního úvazku není omezena přiznáním invalidního důchodu.
  • Zaměstnanci s přiznaným invalidním důchodem nejsou omezeni ve výši finančního výdělku ze závislé pracovní činnosti.
  • Zaměstnanci se zdravotním postižením mohou mít uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou.
  • Příspěvek na péči, který je přiznáván lidem s těžkým zdravotním postižením, není překážkou pro uzavření pracovního poměru. Zaměstnavatelé by se ani neměli zajímat informace o přiznání či nepřiznání příspěvku.