Aktuálně 71189 nabídek práce!

Může mi zaměstnavatel nařídit školení mimo můj obor?

Mnoho zaměstnanců se setká s tím, že je zaměstnavatel vyšle na školení, kde si mají doplnit znalosti ve svém oboru. Každý zaměstnanec je povinen prohlubovat si svou kvalifikaci tak, aby mohl řádně v rámci pracovní smlouvy vykonávat sjednanou práci. Prohlubování kvalifikace, kterým se rozumí její doplňování, udržování nebo obnovování, se pak zpravidla uskutečňuje formou různých školení nebo kurzů. Zaměstnavatel může na své náklady zaměstnanci prohlubování kvalifikace uložit, ale pouze v rozmezí práce, kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonává. Vzhledem k tomu, že prohlubování kvalifikace považujeme za výkon práce, náleží zaměstnanci za účast na takovémto školení/kurzu mzda. Pokud by se tedy zaměstnanec účastnil školení mimo svou pracovní dobu, měl by nárok nejen na základní mzdu, ale také na příplatky (zpravidla za práci přesčas, případně za práci v sobotu a v neděli).