Aktuálně 71189 nabídek práce!

Může si zaměstnanec převádět dovolenou do dalšího roku?

Účelem dovolené je poskytnout zaměstnanci čas, aby se zregeneroval, odpočinul si, měl možnost věnovat se koníčkům a rodině - a odpočatý byl poté schopen řádně vykonávat své zaměstnání. Zákoník práce proto stanoví nejen minimální délku dovolené, která činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce, ale také že by alespoň jedna její část měla trvat alespoň 2 týdny v kuse.

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, a to písemně, nejpozději 14 dní předem (pokud se nedohodl se zaměstnancem na jiné lhůtě). Konkrétní termín dovolené může zaměstnavatel určit dle svého uvážení s tím, že by měl ale vycházet z rozvrhu dovolené, který musí být předem schválen odborovou organizací a/nebo radou zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele působí. Případná nevyčerpaná dovolená v žádném případě nepropadá. Při sestavování rozvrhu dovolené by měl zaměstnavatel přihlížet nejen ke svým provozním potřebám, ale také k oprávněným zájmům zaměstnance (například u zaměstnanců s dětmi zohlednit období školních prázdnin). Zaměstnavatel se však při určování dovolené může od rozvrhu odchýlit - kupříkladu z provozních důvodů nebo po dohodě se zaměstnancem.

Zákoník práce umožňuje poskytnout finanční náhradu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě, že ke dni skončení pracovního poměru má zaměstnanec nárok na zbývající dovolenou. V  jiném případě není možné dovolenou „proplatit“, a to ani na základě dohody zaměstnance se zaměstnavatelem. Nevyčerpaná dovolená se tak až do skončení pracovního poměru neustále „kumuluje“.

V případě, že v důsledku překážek v práci na straně zaměstnance nebo naléhavých provozních důvodů (jiné důvody zákon netoleruje) nedojde k vyčerpání dovolené v tom kalendářním roce, ve kterém na ni vznikl nárok, je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci dovolenou tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce následujícího roku (případně po skončení překážek v práci). Navíc, pokud zaměstnavatel neurčí zaměstnanci čerpání dovolené ani do 30. 6. následujícího roku, vznikne zaměstnanci právo, aby si dovolenou určil sám.