Aktuálně 71189 nabídek práce!

Může vás zaměstnavatel sledovat v práci kamerou?

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, který spočívá ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance, a to ať už se jedná o odposlech, záznam telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolu jejich e-mailů či pošty anebo třeba o provoz kamerového systému.

Na druhou stranu má ale zaměstnavatel v případě závažného důvodu právo do soukromí zaměstnance zasáhnout a výše uvedené kontroly zavést. A to za předpokladu, že bude zaměstnance předem informovat o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

V případě kamerového systému by ospravedlňujícím důvodem k jeho nainstalování a provozu mohla být zejména:

- ochrana života a zdraví zaměstnanců, ale i třetích osob, kteří vstoupí do prostor zaměstnavatele (zákazníci, dodavatelé, návštěvníci aj.), nebo
- ochrana majetku zaměstnavatele, zaměstnanců nebo třetích osob nacházejících se v prostorách zaměstnavatele.

Nicméně i takový zásah do soukromí zaměstnance musí být přiměřený – není proto možné, aby byly kamery nainstalovány na místech, která jsou určena k hygieně (tedy ve sprchách, převlékárnách a toaletách). Rovněž v prostorách pro odpočinek zaměstnance.

Pokud navíc zaměstnavatel z kamerového systému pořizuje záznam, pak mu vznikají další povinnosti ze zákona o ochraně osobních údajů. Zaměstnavatel by byl povinen zpracování kamerových záznamů oznámit Úřadu na ochranu osobních údajů, ale také například zabezpečit takovéto záznamy proti neoprávněnému přístupu cizích osob. Zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance o způsobu, jakým se data z kamerového záznamu zpracovávají.