Aktuálně 71189 nabídek práce!

Nedodržení výpovědní doby a hrozící sankce

V případě, že by zaměstnanec okamžitě zrušil pracovní poměr z jiného než zákonem uvedeného důvodu, bylo by takové okamžité zrušení neplatné a zaměstnavatel by se mohl této neplatnosti dovolat u soudu.

Kromě samotných soudních výloh by pak zaměstnanec měl povinnost zaměstnavateli nahradit případnou škodu, kterou by tímto postupem mohl zaměstnavateli způsobit (například v důsledku řádně nedokončené práce, kterou měl zaměstnanec rozpracovanou).

Tato povinnost k náhradě škody by vznikla i v případě, že by dal zaměstnanec výpověď a prostě by se rozhodl nerespektovat výpovědní dobu.