Aktuálně 71189 nabídek práce!

Poradna práce: Mohu k lékaři v pracovní době?

Během pracovní doby můžete navštívit lékaře, ale jen na dobu nezbytně nutnou, současně má zaměstnanec právo na poskytnutí placeného volna. Zaměstnanec by se měl především snažit, aby návštěva lékaře nezasahovala do pracovní doby nebo jen minimálně. Zdravotnické zařízení by mělo být co nejblíže bydlišti nebo pracovišti. Pokud by zaměstnanec navštívil jiné zdravotnické zařízení, za čas strávený nad rámec nutného nedostane zaplaceno.

Zaměstnavatel by měl být s dostatečným předstihem informován o plánované nepřítomnosti. Výjimkou jsou samozřejmě akutní stavy. Zaměstnavatel nemá právo zjišťovat bližší informace o Vašem zdravotním stavu. Zaměstnavatel se může dotazovat lékaře, zda-li návštěva u lékaře byla potřebná. Příliš časté návštěvy u lékaře mohou vyvolat nevoli u zaměstnavatele, nicméně z tohoto důvodu nesmí zaměstnance propustit.