Aktuálně 71189 nabídek práce!

Práce a alergie (nikoliv na práci)

I alergie může vzniknout jako následek pracovní činnosti - nemoc z povolání. Pokud se zaměstnanec domnívá, že má alergii a nemůže dále vykonávat pracovní činnost podle pracovní smlouvy, měl by se obrátit na svého ošetřujícího lékaře nebo přímo na zaměstnavatele, který by zaměstnance měl vyslat k závodnímu lékaři nebo na specializované pracoviště, které uznává nemoci z povolání. Specializované pracoviště, které je oprávněné uznávat nemoci z povolání, pak na základě těchto vyšetření a zprávy hygienické stanice vydá posudek o uznání / neuznání nemoci z povolání. Proti tomuto posudku se však může jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel odvolat k příslušnému krajskému úřadu, a to do 10 pracovních dní od jeho předání.

Pokud bude u zaměstnance pravomocně uznána nemoc z povolání, může požadovat po zaměstnavateli náhradu škody, pokud před zjištěním této nemoci pracoval u zaměstnavatele za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, a pokud mu vznikla škoda právě v důsledku této nemoci – v takovémto případě má zaměstnanec nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolestné, ztížení společenského uplatnění a náhradu účelných nákladů na léčení (stejně jako při pracovním úrazu).

Uznání nemoci z povolání ale také současně znamená, že už zaměstnanec nemůže nadále vykonávat dosavadní práci – zaměstnavatel je tedy povinen jej buď převést na jinou pro něj vhodnou práci, nebo s ním rozvázat pracovní poměr dohodou/výpovědí z důvodu výskytu nemoci z povolání, která je spojena s nárokem na odstupné minimálně ve výši 12 průměrných měsíčních výdělků.