Aktuálně 71189 nabídek práce!

Práce na černo a pokuty i pro zaměstnance

Před prací na černo musíme důrazně varovat zaměstnavatele i zaměstnance, neboť oběma účastníkům hrozí vysoké pokuty. V prvé řadě hrozí pokuta od inspekce práce. Zaměstnanec, kterému inspekce prokáže, že pracoval na černo, hrozí pokuta až do 100.000 Kč. Pokud by se této pokutě chtěl vyhnout a například se snažil zamlčet svou totožnost, může mu inspekce práce jen za to udělit pokutu až 200.000 Kč. Mnohem hůře na tom však bude zaměstnavatel. Horní hranice pokuty pro zaměstnavatele je hrozivých 10 milionů korun.

Častějším rizikem je však nepoctivost zaměstnavatele. Běžně se stává, že zaměstnanec pracuje bez jakékoliv smlouvy a peníze dostává „na ruku“. Výplata se však najednou začne odkládat, až je jasné, že nebude vyrovnána nikdy. V takovém případě zaměstnanec nemá často žádný nástroj, jak své peníze vůči nepoctivci vymoci. Zaměstnavatel spoléhá na to, že zaměstnanec nic neprokáže a navíc se bude bát pokuty od inspekce práce. Mít podepsanou pracovní smlouvu se tedy vyplatí.

Další nevýhodou nelegální práce je riziko pracovního úrazu. Zaměstnavatel nese odpovědnost za úrazové pojištění svého řádného zaměstnance. Pokud však pracovní vztah není potvrzený smlouvou, pojištění se na zraněného pracovníka nevztáhne a zaměstnavatel od něj dá nejspíš ruce pryč. Opět bude velmi obtížné dovolávat se svého práva.

Další nevýhodou je povinná a nemalá platba zdravotního pojištění, kterou si pracovník pracující na černo musí platit sám. Samozřejmě se odpracovaná doba při práci na černo nezapočítává do důchodu.