Aktuálně 71189 nabídek práce!

Práce z domova - home office

Řada firem již využívá jako lákavý nefinanční benefit možnost práce z domova. Práce z domova patří mezi nejoblíbenější zaměstnanecké výhody. Práce z domova bude patrně v nejbližší době řešena i v nové úpravě zákoníku práce. Lze očekávat, že práci z domova budou využívat i firmy, které se dosud pro nejasná pravidla práce z domova obávaly.

Náročnější je systém home office také pro manažery, kteří musejí uplatňovat zcela jiný způsob vedení týmu i způsob kontroly pracovních výkonů zaměstnanců. Je třeba vysoké dávky důvěry, ale také odpovědnosti na straně zaměstnanců. Práce z domova vyžaduje sebekázeň ze strany zaměstnanců.