Aktuálně 71189 nabídek práce!

Pracovní posudek

Zaměstnanec může o pracovní posudek požádat kdykoli během posledních dvou měsíců před koncem pracovního poměru, zaměstnavatel je povinen mu jej do 15 dnů od přijetí žádosti vydat.

Smyslem pracovního posudku je poskytnout případnému budoucímu zaměstnavateli hodnocení práce zaměstnance dosavadním zaměstnavatelem, včetně informací o jeho kvalifikaci a schopnostech.

Pracovní posudek může dle předchozí judikatury Nejvyššího soudu (21 Cdo 2152/2004) obsahovat další skutečnosti, jestliže mají vztah k výkonu práce – například hodnocení celkového vztahu zaměstnance ke spolupracovníkům a k práci, jakož i hodnocení osobních vlastností, které mají bezprostředně vztah k výkonu jeho práce, jako je svědomitost, iniciativnost, dodržování pracovních povinností, schopnost k řízení a organizování pracovního procesu, schopnost zapojit se do týmové práce s ostatními zaměstnanci apod.

Pracovní posudek by měl být sepsán speciálně za tímto účelem a neměl by sloužit k ničemu dalšímu.

Interní dokumenty vydané z jakéhokoli jiného důvodu se proto nemohou nazývat pracovním posudkem – a nelze na ně použít úpravu uvedenou v §315 zákoníku práce.