Aktuálně 71189 nabídek práce!

Smí mi zaměstnavatel určovat termín dovolené?

Každý z nás se těší na dovolenou a je pro nás velmi důležité, kdy ji čerpáme. Většinou chceme trávit dovolenou s rodinou, příbuznými a přáteli, kdy nám to nejvíce vyhovuje. Musí zaměstnavatel vyhovět našim požadavkům, anebo může určit dovolenou tak, jak se mu zlíbí?

Právo určit čerpání dovolené má podle zákoníku práce zaměstnavatel (až na výjimky, kdy toto právo náleží zaměstnanci). Dovolenou však nemůže určovat zcela svévolně, musí ji určit v tom kalendářním roce, ve kterém na ni vznikl nárok. Například dovolenou za rok 2017 by měl zaměstnanec vyčerpat právě v tomto roce. Určování dovolené má probíhat podle písemného rozvrhu, který je zaměstnavatel povinen předem připravit. Při přípravě tohoto rozvrhu by měl zaměstnavatel přihlédnout jak ke svým provozním důvodům, tak i k oprávněným zájmům zaměstnance, tedy k tomu, jak by sám zaměstnanec rád čerpal dovolenou.

Konkrétní termín dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dní předem (pokud se nedohodl se zaměstnancem na jiné době). Pokud by mu chtěl nařídit dovolenou v kratším čase, musel by se s ním na tom domluvit – byl by nutný souhlas zaměstnance. Pokud zaměstnavatel dovolenou rozdělí na více částí, měla by alespoň jedna z nich trvat nejméně 2 týdny. Pokud by s tím však zaměstnanec souhlasil nebo by si to dokonce sám přál, pak mu může zaměstnavatel určovat dovolenou i po kratších částech.

Existují dvě výjimky, kdy si zaměstnanec může sám určit čerpání dovolené. Jedná se zejména o situaci, kdy má zaměstnanec nevyčerpanou dovolenou z předchozího kalendářního roku:

1. Pokud mu zaměstnavatel neurčí termín nástupu na tuto dovolenou do 30. června následujícího roku, může si zaměstnanec sám určit čerpání této tzv. „staré“ dovolené. Stejně jako zaměstnavatel ale musí nahlásit termín čerpání dovolené alespoň 14 dní předem – pokud se nedohodl se zaměstnavatelem jinak.

2. Druhou výjimkou je čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené a před nástupem na rodičovskou dovolenou. Pokud zaměstnanec na toto období požádá zaměstnavatele o čerpání dovolené, je zaměstnavatel povinen této žádosti zaměstnance vyhovět.