Aktuálně 71189 nabídek práce!

Uznávání kvalifikací (studium v zahraničí)

Žáci a studenti, kteří se vzdělávají v cizině, mohou požádat o posouzení postavení studia podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává rozhodnutí o postavení studia na střední škole v cizině na roveň studia na střední škole v České republice a rozhodnutí o postavení studia na vysoké škole v cizině na roveň studia na vysoké škole v ČR. Rozhodnutí vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy slouží jako doklad pro posuzování nároků vyplývajících z výše citovaných zákonů, případně i dle dalších právních předpisů jako jeden z dokladů o nezaopatřenosti dítěte, např. pro účely zdravotního pojištění. Žádost se podává na přiloženém formuláři. Pokyny pro podání žádosti jsou součástí formuláře.