Aktuálně 71189 nabídek práce!

Zákaz konkurence během trvání pracovního poměru

V případě souběhu více zaměstnání může zaměstnanec konat práci pro jiného zaměstnavatele. Pokud má nový zaměstnavatel shodný předmět činnosti s „původním“ zaměstnavatelem, může zaměstnanec konat práci pro jiného zaměstnavatele jen s předchozím písemným souhlasem „původního“ zaměstnavatele.

Jinými slovy, pokud jde o práci ve stejném oboru, ve kterém „původní“ zaměstnavatel působí, zaměstnanec nemůže začít pracovat pro jiného zaměstnavatele bez souhlasu „původního“ zaměstnavatele. Výjimkou je pouze vědecká, pedagogická, publicistická, literární a umělecká činnost.