Aktuálně 71189 nabídek práce!

Zaměstnavatel v insolvenci - co mám jako zaměstnanec dělat?

Úpadek vyhlašuje soud v případech, kdy zaměstnavatel je v platební neschopnosti nebo z důvodu předlužení. Zaměstnavatel není schopen plnit své závazky k věřitelům mezi nimiž mohou být i zaměstnanci (nevyplacená mzda). Zahájené insolvenční řízení nemá vliv na pracovní poměr, zaměstnanec je povinen nadále pracovat a za svou práci má nárok na mzdu, kterou by měl zaměstnavatel nadále platit. V případě, že tak zaměstnavatel nečiní, je zaměstnanec oprávněn požádat Úřad práce o výplatu mzdy, na kterou mu vzniklo u tohoto zaměstnavatele právo a kterou mu zaměstnavatel nevyplatil ke dni podání jeho žádosti. Samozřejmě není dotčeno právo zaměstnance dát výpověď nebo okamžitě zrušit pracovní poměr (pokud jsou splněny podmínky).

Pokud tedy zaměstnavatel nebude schopen vám proplácet vaši mzdu, obraťte se neprodleně na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (podle sídla vašeho zaměstnavatele) – a ve stanovené lhůtě uplatněte své mzdové nároky.