Největší aktuální nabídka práce z ČR i zahraničí

Promo akce

Jak napsat životopis

Životopis by měl být stručný, věcný, pravdivý, přehledný, bez gramatických chyb. Není vhodné uvádět Vaše finanční požadavky. Finanční požadavky doporučujeme prodiskutovat a v závěru osobního pohovoru. 

 

Základní pravidla pro vytvoření životopisu

 

  1. Vytvořte samostaný životopis pro každou profesi, o kterou máte zájem.
  2. Navštivte internetové stránky zaměstnavatele a seznamte se s činností firmy.
  3. Ze životopisu musí být jasné, o jakou práci máte zájem.
  4. Životopis musí být přehledný s jasnou strukturou. 
  5. Klíčové body zvýrazněte.
  6. Nebojte se nabídnout a popsat vše, co skutečně umíte. 
  7. Pište stručně a vystižně. Nikdy neuvádějte, že Váš otec Vás v mládí učil hrát stolní tenis a podobné zbytečnosti.
  8. Životopis má být pouze vstupenkou k osobnímu pohovoru.

 

Průvodní dopis je motivačním dopisem, ve kterém máte možnost uvést důvody, které Vás vedou ke změně zaměstnání a současně máte možnost zdůraznit své schopnosti a dovednosti. V první části motivačního dopisu doporučeme uvést své zkušenosti, které mohou být užitečné i na pracovní pozici, o kterou se ucházíte.

 

Jak napsat životopis

Poradna práce

Smí mi zaměstnavatel určovat termín dovolené?

Každý z nás se těší na dovolenou a je pro nás velmi důležité, kdy ji čerpáme. Většinou chceme trávit dovolenou s rodinou, příbuznými a přáteli, kdy nám to nejvíce vyhovuje. Musí zaměstnavatel vyhovět našim požadavkům, anebo může určit dovolenou tak, jak se mu zlíbí?

Může vás zaměstnavatel sledovat v práci kamerou?

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu, který spočívá ve zvláštní povaze jeho činnosti, narušovat soukromí zaměstnance, a to ať už se jedná o odposlech, záznam telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolu jejich e-mailů či pošty anebo třeba o provoz kamerového systému.

Na druhou stranu má ale zaměstnavatel v případě závažného důvodu právo do soukromí zaměstnance zasáhnout a výše uvedené kontroly zavést. A to za předpokladu, že bude zaměstnance předem informovat o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění.

Práce přesčas na zkrácený úvazek

Týdenní pracovní doba je stanovena v délce 40 hodin týdně (pro jednosměnný pracovní režim). Zaměstnanec a zaměstnavatel si však mohou sjednat tzv. kratší pracovní dobu – v takovém případě zaměstnanci přísluší mzda odpovídající sjednané kratší pracovní době.

Prací přesčas se obecně rozumí jakákoli práce zaměstnance konaná na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele, vykonávaná mimo rámec stanoveného rozvrhu směn a nad zákoníkem práce stanovenou týdenní pracovní dobu.