Aktuálně 71189 nabídek práce!

Doprovod dítěte, manžela, druha nebo rodiče k lékaři

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro některou z důležitých osobních překážek v práci, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno a v některých případech i náhradu mzdy. Za důležité osobní překážky na straně zaměstnance se pak považuje například dočasná pracovní neschopnost, vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení, narození dítěte či doprovod.

V případě doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení se zaměstnanci doprovázejícímu rodinného příslušníka poskytne pracovní volno na nezbytně nutnou dobu (nejvýše však na jeden den), a to pouze v případě, že nebylo možné dostavit se k lékaři mimo pracovní dobu. Doprovod rodinného příslušníka také musí být „nezbytný“. „Nezbytný doprovod“ si přitom lze představit tak, že by bez něj k návštěvě zdravotnického zařízení nemohlo dojít vůbec, nebo se značnými obtížemi.

Pokud se jedná o doprovod manžela, druha, rodiče nebo dítěte, přísluší doprovázejícímu vedle pracovního volna také náhrada mzdy ve výši jeho průměrného výdělku. Toto však neplatí v případě, že má doprovázející již nárok na ošetřovné. V případě, že návštěva lékaře zasáhne pracovní dobu jen zčásti, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno a náhradu mzdy pouze za tuto dobu.