Aktuálně 71189 nabídek práce!

Jak správně doručovat písemnosti zaměstnavateli?

Každý zaměstnanec se může dostat do situace, kdy bude potřebovat svému zaměstnavateli doručit písemnost. Jak tedy správně listinné písemnosti zaměstnavateli doručovat, obzvláště v případě, když zaměstnavatel příliš "nespolupracuje"?

1. Nejběžnějším způsobem doručování je osobní předání listiny zaměstnavateli v jeho sídle. Listinu může převzít jakákoliv osoba, která je k tomu určena. V případě osobního doručování je tato osoba povinna vystavit na výzvu zaměstnance potvrzení o doručení. Listina je v takovém případě doručena v momentě, kdy si ji daná osoba převezme, případně kdy ji odmítne převzít.

2. Dalším běžným způsobem doručování je poté doručování prostřednictvím pošty. Listina je doručena okamžikem, kdy se poštovní doručovatel pokusí listinu poprvé doručit. Jestliže si listinu nikdo nepřevezme a zásilka je tak uložena na poště, má se za to, že se listina již dostala do sféry vlivu zaměstnavatele, neboť ten si ji může na poště kdykoli vyzvednout.

3. Elektronickou komunikací ( např. emailem), byla-li předem dohodnuta. Takovou komunikaci se zaměstnavatelem nedoporučujeme.