Aktuálně 71189 nabídek práce!

Může mi zaměstnavatel určit termín čerpání dovolené?

Zaměstnavatel může zaměstnanci určit termín dovolené. Termín dovolené musí zaměstnavatel zaměstnanci sdělit nejpozději 14 dní předem, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Zaměstnavatel by měl přihlédnout k požadavkům zaměstnance na termín čerpání dovolené. Pokud zaměstnavatel dovolenou rozdělí na více částí, měla by alespoň jedna část dovolené trvat nejméně 14 dní. Existují dvě výjimky čerpání dovolené, kdy termín dovolené určuje zaměstnanec:

1) nevyčerpá-li zaměstnanec "starou" dovolenou ani do 30. června následujícího roku,
2) čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené a před nástupem na rodičovskou dovolenou. Požádá-li zaměstnanec v tomto období o dovolenou, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět.