Aktuálně 71189 nabídek práce!

Nemoc ve zkušební době, na co mám nárok?

Tento článek se věnuje situaci, kdy zaměstanec čerstvě nastoupí do zaměstnání a má v pracovní smlouvě sjednánu zkušební dobu 3 měsíce. Ve zkušební době zaměstnanec onemocní. Může jej zaměstnavatel okamžitě propustit? Na co má v takové situaci zaměstnanec nárok?

Jako zaměstnanec máte i ve zkušební době v případě dočasné pracovní neschopnosti nárok nejprve na náhradu mzdy ze strany zaměstnavatele do 14. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Poté na dávky plynoucí z nemocenského pojištění vyplácené ze strany příslušné OSSZ od 15. kalendářního dne dále, nejdéle však po dobu 380 kalendářních dnů se zákonnými výjimkami, a to bez ohledu na to, zda stále zaměstnanec ve zkušební době či nikoli. Pokud by pracovní poměr skončil a zaměstnanec by onemocněl v následujících 7 kalendářních dnech, bude nárok na nemocenské dávky od OSSZ zachován.

V době prvních 14 kalendářních dnů nemoci navíc zaměstnavatel není oprávněn zrušit pracovní poměr zaměstnance ve zkušební době.