Aktuálně 71189 nabídek práce!

Práce v důchodu

Dosažení důchodového věku ani započetí pobírání starobního důchodu nemá na váš pracovní poměr žádný vliv. Pokud tedy máte nyní sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou, ten bude nadále pokračovat, aniž by bylo nutné sjednávat novou pracovní smlouvu nebo činit jakékoli jiné právní úkony. Navíc pokud budete pobírat starobní důchod a současně pracovat alespoň 360 dnů, budete moci požádat o navýšení důchodu. 

Na osoby pobírající starobní důchod se vztahují všechna pravidla, kterými se řídí pracovní poměr. Zároveň tyto osoby nemají žádný nárok na zvláštní zacházení, ani pro ně neplatí žádná zvláštní omezení.