Aktuálně 71189 nabídek práce!

Převod dovolené do dalšího roku?

Při sestavování rozvrhu dovolené by měl zaměstnavatel přihlížet nejen ke svým provozním potřebám, ale také k oprávněným zájmům zaměstnance (pokud to tedy provozní podmínky dovolí, měl by zaměstnavatel například u zaměstnanců s dětmi zohlednit období školních prázdnin). Podle zákona smí k převodu dovolené dojít pouze za předpokladu, že řádnému vyčerpání dovolené zabrání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele. V takových případech je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci dovolenou tak, aby ji zaměstnanec vyčerpal nejpozději do konce následujícího roku (případně po skončení překážek v práci v případě pracovní neschopnosti nebo mateřské/rodičovské dovolené zaměstnance).