Aktuálně 71189 nabídek práce!

Příspěvek na péči a zaměstnání pečující osoby

Může být osoba pečující o osobu blízkou zaměstnána?

Při péči o blízkou osobu může být osoba pečující o osobu blízkou zaměstnána. Příspěvek na péči náleží osobě, která potřebuje pomoc jiné osoby, aby si mohla tuto pomoc hradit. Péče o bezmocnou osobu při splnění zákonných podmínek patří mezi náhradní dobu pojištění a tato doba se bude započítávat do doby pojištění pro vznik nároku na důchod a doby pojištění pro výpočet důchodu. V případě, že budete během péče mít příjem, potom dojde k souběhu náhradní doby pojištění a příjmu. Kdyby byl příjem během péče nižší než předchozí a následující příjmy, protože budete např. pracovat na zkrácený úvazek, potom je vhodné si před sepsání žádosti o důchod zhodnotit, zdali je lepší si započítat příjem v daném období nebo vyloučenou dobu.