Aktuálně 71189 nabídek práce!

Srážky ze mzdy - co může zaměstnavatel ze mzdy srazit?

1. Pokud zaměstnanec dluží bance, úvěrové společnosti nebo jen známému a nebyla nařízena exekuce, může se veřitel obrátit na zaměstnavatele s žádostí o postupné strhávání dluhu ze mzdy. Se strháváním dluhu ze mzdy musí souhlasit zaměstnavatel a maximálně může strhnout polovinu mzdy.

2. Exekuce. Zaměstnavatel se musí podřídit exekutorovi a srážky, na rozdíl o předchozího bodu, provádět, a to až do výše tzv. nezabavitelného minima.

3. Má-li zaměstnanec uzavřenu se zaměstnavatelem dohodu o hmotné odpovědnosti nebo způsobí-li zaměstnanec zaměstnavateli škodu z nedbalosti, může zaměstnavatel strhávat zaměstnanci maximálně do 4,5 násobku průměrného měsíčního příjmu zaměstnance.

4. Naopak zaměstnavatel nesmí strhávat zaměstnanci pokutu za např. pozdní příchod zaměstnance do zaměstnání, protože takovou pokutu ukládat nesmí, ikdyby taková pokuta byla uvedena v pracovní smlouvě.