Aktuálně 71189 nabídek práce!

Výpověď pro nadbytečnost

Nejvyšší soud ČR potvrdil svou ustálenou rozhodovací praxi v oblasti výpovědi pro nadbytečnost z důvodů organizačních změn. Tento institut představuje relativně flexibilní způsob pro zaměstnavatele, jak ukončit pracovní poměr zaměstnance, jehož pracovní místo se na základě rozhodnutí zruší. Je totiž jen a pouze na zaměstnavateli, aby stanovil svou organizační strukturu.

Zaměstnavatel si však  přesto musí dát pozor, aby při realizaci takových organizačních změn neudělal nějakou faktickou nebo formální chybu, kterou by samotnou organizační změnu popřel - kupříkladu přijetí nového zaměstnance na stejnou pozici se stejnou pracovní náplní nebo nelogická časová souvislost.