Aktuálně 73040 nabídek práce!

Novinky z trhu práce a poradna

Pozor na švarcsystém

Počínaje rokem 2012 zahájili inspektoři masivní kontroly u zaměstnavatelů po celé České republice. Jen za první 2 měsíce bylo provedeno přes 1200 kontrol. Podle zákona o zaměstnanosti je švarcsystém nelegální a hrozí velmi vysoké pokuty.

Co je to švarcsystém? Švarcsystém je "zaměstnávání" na živnostenský list. Stát tímto přichází o důležité zdroje, neboť zaměstnavatel za takového "zaměstnance" neodvádí sociální pojištění. Poškozovány jsou i zdravotní pojišťovny.

Dohoda o provedení práce 2012

Od roku 2012 se v souvislosti s novelou zákoníku práce zásadním způsobem mění podmínky dohody o provedení práce. Rozsah, na který lze tuto dohodu u jednoho zaměstnavatele uzavřít se zvyšuje ze současných 150 hodin na 300 hodin ročně. Na druhou stranu budou dohody s měsíční odměnou vyšší než 10 000 korun podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Jak si vybrat personální agenturu

Seriózní agentury práce (personální agentury) inzerují na seriózních internetových portálech, mají dobře zmapován pracovní trh v dané lokalitě. Pracovníci personální agentury se chovají vstřícně k uchazečům o zaměstnání a mají přehled o pracovních nabídkách v dané lokalitě. Seriózní personální agentura průběžně informuje evidované uchazeče o zaměstnání o stavu vyhledávání pracovního místa. Kompletní servis ještě není zárukou úspěšnosti personální agentury.

Dohoda o ukončení pracovního poměru - podmínky

Na rozdíl od výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance nebo zaměstnavatele je dohoda o ukončení pracovního poměru dvoustranným aktem, tzn. dohodu musí odsouhlasit a podepsat obě strany. Dohoda (smlouva) o ukončení pracovního poměru musí obsahovat několik základních a nezbytných náležitostí:
- pojmenování smluvních stran (zaměstnance a zaměstnavatele),
- odkaz na pracovní smlouvu, která bude touto dohodou dotčena,
- nadefinovat den, ke kterému pracovní vztah vzniklý dle pracovní smlouvy zanikne,