Aktuálně 60704 nabídek práce!

Novinky z trhu práce a poradna

Práce z domova - home office

Řada firem již využívá jako lákavý nefinanční benefit možnost práce z domova. Práce z domova patří mezi nejoblíbenější zaměstnanecké výhody. Práce z domova bude patrně v nejbližší době řešena i v nové úpravě zákoníku práce. Lze očekávat, že práci z domova budou využívat i firmy, které se dosud pro nejasná pravidla práce z domova obávaly.

Zaručená mzda od 1.1.2016 - zvýšení. Na co máte nárok?

Zaručená mzda byla zavedena v roce 2007 společně s novým zákoníkem práce. Je to mzda, kterou může minimálně zaměstnanec dostat za danou práci s ohledem na její složitost a odpovědnost. Je stanovena na pracovní týden o 40 hodinách. Tato mzda je rozdělena do 8 skupin podle toho, co se vykonává za práce. Zaměstnanci pak náleží nejméně tato odměna a nikoliv známá minimální mzda (pokud se nejedná o první skupinu). Zaručená mzda se nevztahuje na dohodu o pracovní činnosti a o provedení práce.

Tabulka dle skupin od 1.1.2016

Sk.   Kč měsíčně

Čeho si personalisté při pohovorech nejvíce všímají?

Personalisté si potřebují udělat ucelený obrázek o Vaší osobnosti, zda-li se na nabízenou pracovní pozici hodíte a jakým budete pro firmu přínosem. Chtějí znát Vaše zkušenosti. Nemá smysl používat fráze typu "jsem flexibilní", "jsem zaměřený na cíl", které jsou nicneříkající a pro personalisty unavující. Personalisty také zajímá, zda-li zapadnete do týmu.

Zaručená mzda - co to je a máte na ni nárok?

Zaručená mzda byla zavedena v roce 2007 společně s novým zákoníkem práce. Je to mzda, kterou může minimálně zaměstnanec dostat za danou práci s ohledem na její složitost a odpovědnost. Je stanovena na pracovní týden o 40 hodinách. Tato mzda je rozdělena do 8 skupin podle toho, co se vykonává za práce. Zaměstnanci pak náleží nejméně tato odměna a nikoliv známá minimální mzda (pokud se nejedná o první skupinu). Zaručená mzda se nevztahuje na dohodu o pracovní činnosti a o provedení práce.

Na jaké otázky nemusíte při pracovním pohovoru odpovídat?

Někteří personalisté při pracovním pohovoru nevědomky nebo zcela záměrně požadují od uchazeče o zaměstnání informace, na které nemají ze zákona nárok. Naopak mnoho uchazečů o zaměstnání neví, že na takové dotazy mohou odmítnout odpovědět.

Příklady nepovolených dotazů:

1. Kolik je Vám let?
2. Byl jste někdy ve vězení?
3. Jaký je Váš rodinný stav?
4. Jaký je Váš zdravotní stav?
5. Jakého jste vyznání?
6. Užíval jste nebo užíváte drogy?

Náhrada mzdy - dovolená

V době čerpání dovolené má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Náhrada mzdy přísluší zaměstnanci za každou hodinu, kterou by v daném dnu měl odprocovat podle rozvrhu směn.

Např. při 8hodinové pracovní době přísluší zaměstnanci za každý den dovolené náhrada mzdy za 8 hodin; za den, kdy měla být odpracována 4hodinová směna, přísluší náhrada mzdy za 4 hodiny apod. 

Jak ukončit dohodu o pracovní činnosti?

Ukončit dohodu o pracovní činnosti, dále jen "DPČ", lze několika způsoby - dohodou, okamžitým zrušením nebo výpovědí. Pro ukončení dohody o pracovní činnosti neplatí tak přísná pravidla jako pro pracovní smlouvu, nicméně i tato pravidla stanovená zákoníkem práce je nutné dodržovat.

1. Ukončení dohodou - obě smluvní strany v dohodě o ukončení platnosti dohody o pracovní činnosti stanoví datum ukončení. Dohoda o ukončení DPČ musí mít písemnou formu.

Jak se počítá odstupné a nároky u Úřadu práce

Zaměstnanec má po skončení pracovního poměru z organizačních důvodů nárok na zákonné odstupné, a to ať už končí výpovědí nebo dohodou. 

Pokud došlo k rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů, náleží ze zákona zaměstnanci právo na odstupné nejméně ve výši jednoho až tří průměrných výdělků v závislosti na tom, jak dlouho trval jeho pracovní poměr u zaměstnavatele (1 průměrný výdělek/do jednoho roku trvání pracovního poměru, 2 průměrné výdělky/do dvou let trvání, 3 průměrné výdělky nad 2 roky trvání).