Aktuálně 18281 nabídek práce!

Novinky z trhu práce a poradna

Úřad práce - lidé nemusí sKartu vracet

Úřad práce ČR (ÚP ČR) odeslal prvním 46 tisícům držitelů sKarty informativní dopis s vysvětlením, jak mají dále postupovat. V tuto chvíli tedy není nutné, aby lidé chodili v předstihu na úřad a zjišťovali, co mají dělat. Dopisy rozešle ÚP ČR do 25. listopadu ještě v dalších v pěti vlnách. Nejpozději 1. 12. 2013 by měli všichni majitelé sKarty vědět, jak se v konkrétní situaci zachovat. Zákon, který ruší kartu sociálních systémů, nabyl účinnosti dne 1. 11. 2013. Během následujícího půl roku, tedy do 30. 4. 2014, proběhnou veškeré procesy, které ukončí její existenci.

Zájem o rekvalifikace přes Úřad práce roste

Více než třicet tisíc uchazečů o zaměstnání prošlo od ledna do konce října letošního roku některým z rekvalifikačních kurzů pořádaných Úřadem práce České republiky (ÚP ČR). Cílem rekvalifikačních kurzů je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci, nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem zvýšit jejich šance na trhu práce.

Počet nezaměstnaných v říjnu mírně klesl

K 31. říjnu 2013 bylo bez práce celkem 556 681 lidí. To je o 377 nezaměstnaných méně než ke konci předchozího měsíce a o 59 919 osob více než ve stejném období loňského roku. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 541 013 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných žen byl 7,8 % a mužů 7,4 %. Situace na trhu práce se i přes postupné ukončování sezónních prací oproti minulému měsíci výrazně nezměnila. Klesl počet lidí, kteří se nahlásili do evidence ÚP ČR. Většinou se jednalo o nezaměstnané se základním a středním odborným vzděláním.

250 milionů Kč na podporu zaměstnání absolventů

Ministerstvo práce a sociálních věcí pomůže absolventům škol, kteří obtížně shánějí práci. Využije k tomu finanční prostředky, které byly původně vyhrazené na takzvaný kurzarbeit. Důvodem je skutečnost, že mezi firmami není o peníze určené na tento druh zaměstnávání příliš velký zájem a ze 400 milionů korun vyčerpaly zatím jen deset milionů. „Na mzdy absolventů poskytneme 250 milionů korun. Pro mladé do 30 let, kteří právě ukončili školu a nemohou najít práci, je to dobrá šance,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Podpora vzdělání postižených zaměstnanců

Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity pro zaměstnance se zdravotním postižením a firemní personalisty. To nabízí nový projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) nazvaný Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením. Vytváří nástroje, postupy a metody, které povedou ke stabilizaci osob se zdravotním postižením (OZP) na trhu práce a umožní nastavení společenské odpovědnosti firem jako základního standardu pro jednání se zaměstnanci se zdravotním postižením (ZP).

Dostal jsem výpověď. Mám hledat práci okamžitě?

Určitě je velmi dobré začít hledat práci okamžitě. Je třeba si uvědomit, že zvláště u profesí, kde se vyžaduje středoškolské nebo vyšší vzdělání, trvá výběr nových zaměstnanců i několik měsíců (vypsání výběrového řízení, absolvování vstupních pohovorů, vyhodnocení kandidátů). Proto je třeba začít hledat práci okamžitě, a to i přesto, že do evidence Úřadu práce Vás vezmou až v den následující po skončení pracovního poměru.