Aktuálně 50464 nabídek práce!

Novinky z trhu práce a poradna

Zájem o rekvalifikace přes Úřad práce roste

Více než třicet tisíc uchazečů o zaměstnání prošlo od ledna do konce října letošního roku některým z rekvalifikačních kurzů pořádaných Úřadem práce České republiky (ÚP ČR). Cílem rekvalifikačních kurzů je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci, nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace a tím pádem zvýšit jejich šance na trhu práce.

Počet nezaměstnaných v říjnu mírně klesl

K 31. říjnu 2013 bylo bez práce celkem 556 681 lidí. To je o 377 nezaměstnaných méně než ke konci předchozího měsíce a o 59 919 osob více než ve stejném období loňského roku. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 541 013 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných žen byl 7,8 % a mužů 7,4 %. Situace na trhu práce se i přes postupné ukončování sezónních prací oproti minulému měsíci výrazně nezměnila. Klesl počet lidí, kteří se nahlásili do evidence ÚP ČR. Většinou se jednalo o nezaměstnané se základním a středním odborným vzděláním.

250 milionů Kč na podporu zaměstnání absolventů

Ministerstvo práce a sociálních věcí pomůže absolventům škol, kteří obtížně shánějí práci. Využije k tomu finanční prostředky, které byly původně vyhrazené na takzvaný kurzarbeit. Důvodem je skutečnost, že mezi firmami není o peníze určené na tento druh zaměstnávání příliš velký zájem a ze 400 milionů korun vyčerpaly zatím jen deset milionů. „Na mzdy absolventů poskytneme 250 milionů korun. Pro mladé do 30 let, kteří právě ukončili školu a nemohou najít práci, je to dobrá šance,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Podpora vzdělání postižených zaměstnanců

Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity pro zaměstnance se zdravotním postižením a firemní personalisty. To nabízí nový projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) nazvaný Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením. Vytváří nástroje, postupy a metody, které povedou ke stabilizaci osob se zdravotním postižením (OZP) na trhu práce a umožní nastavení společenské odpovědnosti firem jako základního standardu pro jednání se zaměstnanci se zdravotním postižením (ZP).

Dostal jsem výpověď. Mám hledat práci okamžitě?

Určitě je velmi dobré začít hledat práci okamžitě. Je třeba si uvědomit, že zvláště u profesí, kde se vyžaduje středoškolské nebo vyšší vzdělání, trvá výběr nových zaměstnanců i několik měsíců (vypsání výběrového řízení, absolvování vstupních pohovorů, vyhodnocení kandidátů). Proto je třeba začít hledat práci okamžitě, a to i přesto, že do evidence Úřadu práce Vás vezmou až v den následující po skončení pracovního poměru.

Práce nezletilých osob

Osoby nezletilé lze zaměstnávat. Týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 40 hodin, nezletilá osoba nesmí pracovat v noci. Zaměstnavatel musí nezletilé osobě přidělit pouze práci, která bude odpovídat fyzickému a mentálnímu stavu zaměstnance. Další podmínky viz. Zákoník práce.