Aktuálně 17043 nabídek práce!

Novinky z trhu práce a poradna

Práce nezletilých osob

Osoby nezletilé lze zaměstnávat. Týdenní pracovní doba nesmí přesáhnout 40 hodin, nezletilá osoba nesmí pracovat v noci. Zaměstnavatel musí nezletilé osobě přidělit pouze práci, která bude odpovídat fyzickému a mentálnímu stavu zaměstnance. Další podmínky viz. Zákoník práce.

 

Práce na černo

Ještě stále mnoho uchazečů o práci je ochotno přistoupit na práci bez jakékoliv písemné smlouvy (dohody), tedy práci na černo. Takový "zaměstnanec" se vystavuje riziku nevyplacení odměny za provedenou práci a případnému složitému dokazovaní u soudu. Zaměstanavtel se vystavuje různým pokutám ze strany FÚ, OSSZ a současně s největší pravděpodobností bude zahájeno i trestní řízení. Současnému stavu nahrává i omezení odměny u dohody o provedení práce, kde do 10.000,- Kč se odvede pouze daň z příjmu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Proč je nutný souhlas se zpracováním osobních údajů v životopisu? Jméno a příjmení, fotografie, adresa a podobné položky jsou podle zákona tzv. osobní údaje. Aby zaměstnavatelé mohli se získanými životopisy pracovat - například je uložit do své databáze a dále je vyhodnocovat, musejí k tomu získat vaše svolení. To je většinou součástí odpovědi na pracovní inzerát. Svůj souhlas můžete vyjádřit přímo v životopisu nebo při reakci na pozici. Stačí např. uvést: Souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji společnosti AABBCC, s. r. o.

Jak hledat práci

Pokud jste ukončili pracovní poměr nebo studium a hledáte novou práci, doporučujeme nejprve registraci na nejbližším Úřadu práce a ihned začněte vyhledávat nabídky práce na internetových portálech nabídek práce, například na portálu TIP-PRACE.cz. Nejprve si ujasněte, v jaké profesi a v jaké lokalitě chcete práci hledat. Na portálu najdete také kompletní Seznam profesí.

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením umožňuje firmám uplatnění daňových odpisů a současně i získání dotací. V případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením může firma uplatnit roční slevu na dani ve výši 18.000,- Kč za každou osobu částečně invalidní nebo zdravotně zvenýhodněných nebo roční slevu na dani ve výši 60.000,- Kč u osob plně invalidních. Zaměstnavatel může získat dotace od Úřadu práce na přípravu zdravotně postiženého k práci, na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa nebo na vytvoření a provoz chráněné pracovní dílny.

Zaměstnavatelé, pozor na archivaci pracovních smluv

Zaměstnavatel, který inspektorům práce nedoloží pracovní smlouvu pracovníka, který u něho zaměstnán může být obviněn z tzv. Švarcsystému, přičem zaměstnavateli hrozí velmi vysoké pokuty. Inspektor práce se může domnívat, že zaměstnanec není zaměstnán na pracovní smlouvu, ale práci vykonává jako podnikatel na své IČ, což je nezákonné. Kromě vysokých pokut hrozí i doplacení daní, zdravotního a sociálního pojištění včetně dalších pokut. Doporučujeme zaměstnavatelům pečlivost při ukládání aktivních i neaktivních pracovních smluv.

Souběh práce pro 2 zaměstnavatele

Mnohokrát nastane situace, kdy zaměstnanec dostane výpověď pracovní smlouvy, zaměstnavatel ponechá zaměstnance doma. Zaměstnanec nelení a vyhledá nové zaměstnání s podmínkou, že má nastoupit ihned do zaměstnání. Zřídka se stane, že lze vykonávat dvě zaměstnání na plný úvazek souběžně. Ikdyž dostal zaměstnanec písemný pokyn od prvního zaměstnavatele, aby zůstal doma, může tento zaměstnavatel kdykoliv vydat pokyn zaměstnanci k opětovnému nástupu do zaměstnání.

Jak postupovat při porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem

  1. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je vhodné požádat nejprve o pomoc příslušný odborový orgán. Tomu je v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „ZP“/, dána pravomoc projednávat stížnosti zaměstnanců na výkon práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.