Aktuálně 84714 nabídek práce!

Novinky z trhu práce a poradna

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením umožňuje firmám uplatnění daňových odpisů a současně i získání dotací. V případě zaměstnávání osob se zdravotním postižením může firma uplatnit roční slevu na dani ve výši 18.000,- Kč za každou osobu částečně invalidní nebo zdravotně zvenýhodněných nebo roční slevu na dani ve výši 60.000,- Kč u osob plně invalidních. Zaměstnavatel může získat dotace od Úřadu práce na přípravu zdravotně postiženého k práci, na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa nebo na vytvoření a provoz chráněné pracovní dílny.

Zaměstnavatelé, pozor na archivaci pracovních smluv

Zaměstnavatel, který inspektorům práce nedoloží pracovní smlouvu pracovníka, který u něho zaměstnán může být obviněn z tzv. Švarcsystému, přičem zaměstnavateli hrozí velmi vysoké pokuty. Inspektor práce se může domnívat, že zaměstnanec není zaměstnán na pracovní smlouvu, ale práci vykonává jako podnikatel na své IČ, což je nezákonné. Kromě vysokých pokut hrozí i doplacení daní, zdravotního a sociálního pojištění včetně dalších pokut. Doporučujeme zaměstnavatelům pečlivost při ukládání aktivních i neaktivních pracovních smluv.

Souběh práce pro 2 zaměstnavatele

Mnohokrát nastane situace, kdy zaměstnanec dostane výpověď pracovní smlouvy, zaměstnavatel ponechá zaměstnance doma. Zaměstnanec nelení a vyhledá nové zaměstnání s podmínkou, že má nastoupit ihned do zaměstnání. Zřídka se stane, že lze vykonávat dvě zaměstnání na plný úvazek souběžně. Ikdyž dostal zaměstnanec písemný pokyn od prvního zaměstnavatele, aby zůstal doma, může tento zaměstnavatel kdykoliv vydat pokyn zaměstnanci k opětovnému nástupu do zaměstnání.

Jak postupovat při porušování pracovněprávních předpisů zaměstnavatelem

  1. Působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je vhodné požádat nejprve o pomoc příslušný odborový orgán. Tomu je v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „ZP“/, dána pravomoc projednávat stížnosti zaměstnanců na výkon práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

Pozor na švarcsystém

Počínaje rokem 2012 zahájili inspektoři masivní kontroly u zaměstnavatelů po celé České republice. Jen za první 2 měsíce bylo provedeno přes 1200 kontrol. Podle zákona o zaměstnanosti je švarcsystém nelegální a hrozí velmi vysoké pokuty.

Co je to švarcsystém? Švarcsystém je "zaměstnávání" na živnostenský list. Stát tímto přichází o důležité zdroje, neboť zaměstnavatel za takového "zaměstnance" neodvádí sociální pojištění. Poškozovány jsou i zdravotní pojišťovny.

Dohoda o provedení práce 2012

Od roku 2012 se v souvislosti s novelou zákoníku práce zásadním způsobem mění podmínky dohody o provedení práce. Rozsah, na který lze tuto dohodu u jednoho zaměstnavatele uzavřít se zvyšuje ze současných 150 hodin na 300 hodin ročně. Na druhou stranu budou dohody s měsíční odměnou vyšší než 10 000 korun podléhat sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

Jak si vybrat personální agenturu

Seriózní agentury práce (personální agentury) inzerují na seriózních internetových portálech, mají dobře zmapován pracovní trh v dané lokalitě. Pracovníci personální agentury se chovají vstřícně k uchazečům o zaměstnání a mají přehled o pracovních nabídkách v dané lokalitě. Seriózní personální agentura průběžně informuje evidované uchazeče o zaměstnání o stavu vyhledávání pracovního místa. Kompletní servis ještě není zárukou úspěšnosti personální agentury.