Aktuálně 72887 nabídek práce!

Lze pracovní smlouvu prodloužit jen ústně?

V mnoha jurisdikcích platí, že pracovní smlouva, která je původně uzavřena písemně, může být prodloužena ústně. Avšak prodloužení pracovní smlouvy by mělo být prováděno v souladu s místními zákony a nařízeními týkajícími se pracovního práva.

Je důležité poznamenat, že ústní dohoda o prodloužení pracovní smlouvy může být obtížně doložitelná a může vést k nejasnostem nebo sporům mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, pokud dojde k nesrovnalostem nebo sporům ohledně podmínek prodloužené pracovní smlouvy. Proto je vždy doporučeno provádět změny pracovní smlouvy písemně, aby se předešlo možným nedorozuměním nebo sporům v budoucnosti.

Je-li ústní dohoda o prodloužení pracovní smlouvy povolena místními zákony, měli by si zaměstnavatel i zaměstnanec pečlivě zaznamenat podmínky prodloužené smlouvy, včetně data, do které je smlouva prodloužena, mzdy, pracovní doby a dalších relevantních podmínek. Tato dohoda by měla být podepsána oběma stranami, abyste měli důkaz o sjednaných podmínkách.

Pokud Vám zaměstnavatel plánuje směny a zadává práci i po uplynutí smlouvy na dobu určitou, smlouva se „automaticky“ změní na dobu neurčitou.