Aktuálně 71189 nabídek práce!

Podpora vzdělání postižených zaměstnanců

Úhrada nákladů na vzdělávací aktivity pro zaměstnance se zdravotním postižením a firemní personalisty. To nabízí nový projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV) nazvaný Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením. Vytváří nástroje, postupy a metody, které povedou ke stabilizaci osob se zdravotním postižením (OZP) na trhu práce a umožní nastavení společenské odpovědnosti firem jako základního standardu pro jednání se zaměstnanci se zdravotním postižením (ZP). „Současný stav zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ovlivňují zažité stereotypy zaměstnavatelů, nedostatek informací o možnostech a podmínkách jejich zaměstnávání i neochota přizpůsobit pracovní místo individuálním potřebám zaměstnanců,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Často chybí morální postoj vůči OZP, není uplatňována společenská odpovědnost firmy vůči této cílové skupině. Zaměstnavatelé jsou sice vázáni povinností zaměstnávat OZP danou zákonem o zaměstnanosti, avšak zda a nakolik přijmou koncept společenské odpovědnosti svého podnikání, závisí nejen na jejich vnitřním (sociálním) nastavení, ale i na existujícím socioekonomickém a kulturním vnímání této problematiky. „I když už naše společnost udělala ve srovnání s dobou minulou jisté pokroky, někteří zaměstnavatelé si bohužel stále myslí, že lidé se zdravotním postižením nepotřebují a nedokáží pracovat. Že by byli pro firmu přítěží. Přitom stačí jen vhodně upravit pracovní prostředí, zařazení nebo pracovní dobu a mohou tak získat spolehlivého zaměstnance, jehož pracovní výkon bude srovnatelný s tím, jaký odvádí jeho „zdravý“ kolega,“ upozorňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí, přichází s projektem Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením1 . Jeho hlavním cílem je zlepšit postavení OZP na trhu práce a vytvořit podmínky pro zvýšení kvalifikace a pracovních kompetencí zaměstnanců se zdravotním postižením a zvyšovat jejich zaměstnatelnost. „Zaměstnavatelům uhradíme náklady, které jim vzniknou v souvislosti s rozšířením či prohloubením profesní kvalifikace zaměstnanců se zdravotním postižením,“ vysvětluje fungování projektu Veronika Pelíšková, pověřena zastupováním ředitele FDV. „Půjde o takový typ vzdělávání, který povede ke zvýšení jejich hodnoty na trhu práce a napomůže k udržení stávajícího místa,“ dodává. Vzdělávací program pro každého zaměstnance se ZP musí být složen minimálně ze dvou vzdělávacích aktivit a každá tato aktivita bude za splnění daných podmínek firmě hrazena Fondem dalšího vzdělávání do maximální výše 52.500 Kč včetně DPH na jednoho zaměstnance. Vzdělávací program bude zaměřen podle konkrétních potřeb tohoto zaměstnance s tím, že větší část musí být zaměřena na odborné vzdělávání, které směřuje ke zvýšení, prohloubení nebo rozvoji jejich kvalifikace. Cílovou skupinou jsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci se ZP. Projektu se však mohou účastnit i firmy, které zatím nezaměstnávají OZP, ale mají zájem o vyškolení svých personalistů v této problematice, a to v rámci seminářů, na jejichž realizaci se bude podílet i Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v čele s Hanou Potměšilovou. Poskytne se i poradenství zaměstnavatelům, které bude probíhat zejména formou auditů pracovišť a pracovních míst a realizací workshopů určených pro personalisty a management, ty zajistí Hospodářská komora ČR. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Finální náklady se pohybují kolem 170 milionů korun. Projekt potrvá do června 2015.