Aktuálně 71189 nabídek práce!

Projekt - Odborná praxe - boduje u firem i absolventů

Celkem 3 064 zaměstnavatelů v celé ČR zatím projevilo zájem o vstup do projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let“. V jeho rámci dosud nabídlo absolventům 4 607 pracovních míst. A stejný ohlas eviduje Úřad práce ČR (ÚP ČR) i na straně mladých lidí – zájem o program jich nahlásilo už 3 040 a pracovní smlouvu prozatím podepsalo (nebo v nejbližší době podepíše) 922 absolventů. Vzhledem k tomu, že jednání o nových dohodách běží, aktuální čísla se rychle mění. Celkem čtrnáct regionálních individuálních projektů s názvem „Odborné praxe pro mladé do 30 let v …kraji“ za cca 1,034 mld. Kč realizuje Úřad práce ČR prostřednictvím svých krajských poboček. To vše v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), ze kterého jde na úhradu projektů 85 %, zbylých 15 % pak ze státního rozpočtu. Programy se rozběhly 1. července 2013 a skončí 31. srpna 2015. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let věku bez ohledu na dosažené vzdělání. „Podstatou této aktivity, je umožnit mladým lidem získání tolik potřebné praxe a tím pádem zvýšit jejich šance při hledání zaměstnání,“ vysvětluje generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková. Spolupráce Úřadu práce ČR a zaměstnavatelů je založena na vytvoření společensky účelného pracovního místa (SÚPM) a následně zaměstnávání těžko umístitelných absolventů škol. Vytipované uchazeče, celkem jich může vstoupit do projektu v rámci celé ČR 3 000, osloví ÚP ČR a nabídne jim pracovní poměr na dobu určitou i neurčitou (tuto možnost se snaží ÚP ČR preferovat) u konkrétního zaměstnavatele. Doba takto sjednané dohody je zpravidla jeden rok, ale může se pohybovat v rozmezí 6 – 12 měsíců. Při výběru uchazečů o zaměstnání do odborných praxí krajské pobočky ÚP ČR úzce spolupracují nejen se zaměstnavateli v regionu, ale vychází i z konkrétní nabídky volných pracovních míst a požadavků tamních podniků na kvalifikaci, znalosti a možnosti nových pracovníků. V případě, že ÚP ČR uzavře vzájemnou dohodu se zaměstnavatelem, může mu poskytnout na vytvořené SÚPM měsíční příspěvek na celkové mzdové náklady. A to až do výše 24 000 Kč, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Pokud to bude nutné a přínosné pro obě strany, může firma získat i příspěvek na potřebnou rekvalifikaci účastníka projektu. Zároveň může ÚP ČR zaměstnavateli vyplatit příspěvek na mentora, tedy stávajícího pracovníka firmy, který bude dohlížet na plnění plánu odborné praxe a zároveň bude po dobu až 7 měsíců zaškolovat přijatého absolventa. Příspěvek mentora činí první 3 měsíce až 15 075 Kč/měs. při rozsahu až 15 hodin týdně a následující 4 měsíce až 5 025 Kč/měs. při rozsahu až 5 hodin týdně. Ke konci listopadu evidoval ÚP ČR celkem 326 uzavřených dohod na poskytnutí těchto příspěvků. Nejvíce (85) jich bylo v Ústeckém kraji. „Vzhledem k tomu, že jsme neziskovka, není v dnešní době zrovna jednoduché sehnat finance na platy zaměstnanců. Toto je jeden ze způsobů jak získat kvalitní sílu, zaškolit ji a vychovat,“ upozorňuje Marta Hrůzová Pečeňová z občanského sdružení, které pomáhá rodinám s dětmi s Poruchou Autistického spektra (PAS) a je jedním ze zaměstnavatelů, kteří se rozhodli do projektu vstoupit. Šanci získat nové místo dostávají lidé, kteří jsou v evidenci ÚP ČR déle než 4 měsíce a od doby, kdy ukončili studium, odpracovali dohromady maximálně dva roky. Pokud se v této skupině neobjeví vhodní kandidáti, je možné vybírat i mezi uchazeči s kratší dobou evidence, ale bez předchozí získané praxe. Největší počet uzavřených dohod o zaměstnání absolventů (234) hlásí v současné době Krajská pobočka ÚP ČR v Brně. Mezi už přijatými účastníky projektu jsou nejčastěji bývalí studenti středních a vysokých škol zaměřených na ekonomii, podnikání, obchod, management, elektrotechniku, informační technologie, pedagogiku, stavební, strojní či humanitní obory. Novou práci získávají díky programu ale i absolventi základních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. Šanci na získání nového zaměstnání využila i absolventka Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně Dana Elčknerová. O projektu se dozvěděla od své zprostředkovatelky a rozhodla se to zkusit. „Protože v mém oboru se mnoho nových volných míst neobjevuje a nás absolventů je hodně, rozhodla jsem se přímo oslovit různé veterinární lékaře v mém okolí. Většinou hned odmítli. Nakonec jsem uspěla. Nabídla jsem budoucímu zaměstnavateli možnost zapojení do projektu a získání dotace na mzdu. Díky tomu, že se vyřešila finanční stránka, se mi podařilo sehnat lépe zaměstnání.“ „Tento projekt nabízí získání praxe, která je častou podmínkou při výběrových řízeních. Člověk tak získá nejen pracovní zkušenosti, ale třeba také nové kontakty, které se mu mohou hodit do budoucna při dalším hledání,“ říká další účastnice programu Ingrid Volfová, absolventka České zemědělské univerzity v Praze. Podařilo se jí získat místo v oboru, který je nejblíž tomu, který vystudovala. Zaměstnavatelé mají největší zájem o pracovníky v oborech administrativa, ekonomie, obchod, informační technologie, hotelové služby a pohostinství či účetnictví. Hledají také posily v oblasti sociálních a zdravotních služeb, v technických a řemeslných oborech, turistickém ruchu, marketingu a ve stavebnictví. Najdou se i místa pro veterináře, projektové manažery, elektrotechniky, zemědělce, ekology nebo třeba truhláře, automechaniky a instalatéry. „Projekt nám ulehčil rozhodnutí, zda vůbec přijímat na některé pozice absolventy (nebo uchazeče s minimální praxí). Začlenit takového zaměstnance do pracovního procesu mnohdy vyžaduje značné časové úsilí jeho nadřízeného pracovníka, zvýšenou kontrolu činnosti po delší období, zvýšené finanční náklady spojené s jeho doškolením. Naopak zpočátku takový zaměstnanec vykazuje vyšší chybovost, nižší výkon,“ popisuje Vlasta Škarydová, finanční ředitelka firmy podnikající v silniční nákladní dopravě, časté důvody, proč firmy odmítají přijmout zájemce bez předchozí praxe, a dodává: „Tyto negativa výrazně tlumí příspěvek na mzdu zaměstnance.“ „Příspěvek pomůže každému zaměstnavateli výrazně snížit náklady na zaškolení nových pracovníků. A tento program vnímám jako velkou šanci mladým lidem uplatnit se v životě a získat praxi. Někteří zaměstnanci z řad absolventů se už po krátké době ukázali jako velmi schopní a nebýt tohoto programu, pravděpodobně bychom si jich při výběrovém řízení nevšimli a přišli bychom tak o vynikající mladé pracovníky. Špičková je také podpora pracovníků úřadů práce, kteří se velmi intenzivně snaží najít absolventy s nejvhodnějšími předpoklady,“ uzavírá Petr Heller, jehož společnost se specializuje na prodej puzzle, stolních her či hlavolamů. Ke konci listopadu letošního roku evidoval Úřad práce ČR celkem 39 979 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti se tato skupina uchazečů podílí 7,1 %. Nejčastěji hledají práci bývalí studenti středních odborných škol a středních odborných učilišť. Přední příčky v seznamu evidovaných uchazečů o zaměstnání zaujímají absolventi škol zaměřených na obchodní činnost, služby v hotelnictví a gastronomii, strojírenství a stavebnictví, ekonomiku či management.