Aktuálně 17050 nabídek práce!

Novinky z trhu práce a poradna

Uznávání kvalifikací (studium v zahraničí)

Žáci a studenti, kteří se vzdělávají v cizině, mohou požádat o posouzení postavení studia podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává rozhodnutí o postavení studia na střední škole v cizině na roveň studia na střední škole v České republice a rozhodnutí o postavení studia na vysoké škole v cizině na roveň studia na vysoké škole v ČR.

Zvýšení stravného v roce 2014

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Projekt - Odborná praxe - boduje u firem i absolventů

Celkem 3 064 zaměstnavatelů v celé ČR zatím projevilo zájem o vstup do projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let“. V jeho rámci dosud nabídlo absolventům 4 607 pracovních míst. A stejný ohlas eviduje Úřad práce ČR (ÚP ČR) i na straně mladých lidí – zájem o program jich nahlásilo už 3 040 a pracovní smlouvu prozatím podepsalo (nebo v nejbližší době podepíše) 922 absolventů. Vzhledem k tomu, že jednání o nových dohodách běží, aktuální čísla se rychle mění.

Občanská sdružení se od ledna považují za spolky

V poslední době se na Ministerstvo práce a sociálních věcí obracejí někteří poskytovatelé s dotazy, jak bude MPSV od prvního ledna 2014 přistupovat ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb. S účinností od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. „Rádi bychom poskytovatele uklidnili. Sociální služby budou moci poskytovat i nadále,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Úřad práce omezí v prosinci na dva dny provoz

Ve dnech 27. 12. 2013 a 31. 12. 2013 Úřad práce ČR (ÚP ČR) významně omezí z technických důvodů provoz na svých pracovištích. Vánoční svátky jsou obvykle dobou, kdy lidé chodí na úřady pouze v nejnutnějších případech. „Počítáme s tím, že letošní rozložení volných dnů povede ke značnému poklesu zájmu o služby úřadu. Tuto dobu chceme využít k vnitřním administrativním činnostem,“ říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Průměrná mzda stoupla o 322 korun

Průměrná mzda v Česku ve třetím čtvrtletí meziročně stoupla o 322 Kč na 24.836 Kč. Nominální růst tak činil 1,3 procenta. Po odečtení inflace se ale mzda reálně zvýšila jen o 0,1 procenta. Podle Českého statistického úřadu zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší, než je celostátní průměr.

Odměna za práci v roce 2014

7% zaměstnavatelů bude v roce 2014 mzdu snižovat. 16% zaměstnavatelů bude mzdu naopak zvyšovat. U velkých podniků s 250 a více zaměstnanci bude mzdu 56% zvyšovat. Na zvýšení mezd může mít pozitivní vliv nedávná devizová intervence České národní banky, pokles cen energií a pokles cen telekomunikačních služeb.

Mimořádné odměny na konci roku

Podle analýzy Hospodářské komory ČR vánoční/novoroční večírky pro zaměstnance pořádá 60 % oslovených firem. Více než polovina z nich pak jako místo konání večírku volí restaurační zařízení. V případě jednorázových odměn na konci roku 34 % dotázaných volí mimořádnou peněžní odměnu nižší než měsíční plat. Mimořádné odměny svým zaměstnancům nevyplácí naopak 32 % podniků. Z další otázky průzkumu vyplynulo, že 40 % podniků posílá dárky jen významným klientům a obchodním partnerům, přičemž 5 % oslovených dává dárky všem.

Práce na částečný úvazek

Práce na částečný úvazek, podle analýzy portálu TIP-PRACE.cz, nabývá nebývalého rozmachu. Práce na částečný úvazek je vhodná především pro osoby se změněnou pracovní schopností nebo osoby časově limitované (např. rodiče malých dětí). Zaměstnavatelé se snaží ušetřit na mzdách a v rámci možností volí částečné úvazky. Je prokázáno, že produktivita zaměstnance na částečný pracovní úvazek je vyšší oproti zaměstnanci, který je zaměstnán na plný úvazek.