Aktuálně 72609 nabídek práce!

Novinky z trhu práce a poradna

Poradna práce: Mohu k lékaři v pracovní době?

Během pracovní doby můžete navštívit lékaře, ale jen na dobu nezbytně nutnou, současně má zaměstnanec právo na poskytnutí placeného volna. Zaměstnanec by se měl především snažit, aby návštěva lékaře nezasahovala do pracovní doby nebo jen minimálně. Zdravotnické zařízení by mělo být co nejblíže bydlišti nebo pracovišti. Pokud by zaměstnanec navštívil jiné zdravotnické zařízení, za čas strávený nad rámec nutného nedostane zaplaceno.

Zletilost v 16 letech, možnost pro děti začít podnikat

Končí doba, kdy se člověk může stát dospělým až v osmnácti letech. Od ledna získají zletilost i šestnáctileté děti. Ve výjimečných případech to povoluje nový občanský zákoník. Nová pravidla tak mohou využít už velmi mladí podnikatelé. Pokud je nezletilému alespoň 16 let, souhlasí s tím jeho zákonní zástupci a osvědčí soudu, že má z čeho žít, je způsobilý spravovat si sám své záležitosti, pak zákoník nařizuje, že mu svéprávnost musí být přiznána. Vše je uvedeno v §33 občanského zákoníku platného od 1.1.2014:

Práce pro 710 lidí u dálnice D5

Obří nákupní centrum německého investora vznikne do jara 2015 na katastru obce Benešovice (okres Tachov) u dálnice D5 Plzeň - Rozvadov. Devět kilometrů od Stříbra, kde je oblast s nejvyšší nezaměstnaností v Plzeňském kraji, by tak do roku 2017 našlo práci 710 lidí. Investorem projektu Outlet Benešovice, který je ve studii pojmenovaný jako Bohemie Village, je německá firma za níž stojí sdružení kanadských hokejistů, které v ČR zastupuje firma Smile Department Stores. Do letošního prosince chce postavit polovinu komplexu a zaměstnat 390 lidí.

O stáže ve firmách je zájem

Pomoci lidem získat cennou praktickou zkušenost a zlepšit tím jejich možnosti na trhu práce se snaží projekty „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ a „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání.“ Projekty realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. „Dosavadní výsledky ukazují, že stáže pomáhají účastníkům zvýšit sebevědomí a lépe se uplatnit na trhu práce. Věřím, že i můj nástupce bude na věc nahlížet stejně a že podpoří jejich pokračování,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Nezaměstnanost v prosinci 2013 - 8,2 %

K 31. prosinci 2013 bylo bez práce celkem 596 833 lidí. To je o 31 520 nezaměstnaných více než ke konci listopadu a o 51 522 osob více než ve stejném období roku 2012. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 583 081 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných vzrostl oproti listopadu o 0,5 p. b. na 8,2 % (listopad 2013 – 7,7 %, prosinec 2012 – 7,4 %). Práci hledalo 8 % žen a 8,3 % mužů. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především postupné ukončování sezónních prací, a to hlavně na venkově a v menších obcích.

Uznávání kvalifikací (studium v zahraničí)

Žáci a studenti, kteří se vzdělávají v cizině, mohou požádat o posouzení postavení studia podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává rozhodnutí o postavení studia na střední škole v cizině na roveň studia na střední škole v České republice a rozhodnutí o postavení studia na vysoké škole v cizině na roveň studia na vysoké škole v ČR.

Zvýšení stravného v roce 2014

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Projekt - Odborná praxe - boduje u firem i absolventů

Celkem 3 064 zaměstnavatelů v celé ČR zatím projevilo zájem o vstup do projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let“. V jeho rámci dosud nabídlo absolventům 4 607 pracovních míst. A stejný ohlas eviduje Úřad práce ČR (ÚP ČR) i na straně mladých lidí – zájem o program jich nahlásilo už 3 040 a pracovní smlouvu prozatím podepsalo (nebo v nejbližší době podepíše) 922 absolventů. Vzhledem k tomu, že jednání o nových dohodách běží, aktuální čísla se rychle mění.

Občanská sdružení se od ledna považují za spolky

V poslední době se na Ministerstvo práce a sociálních věcí obracejí někteří poskytovatelé s dotazy, jak bude MPSV od prvního ledna 2014 přistupovat ke spolkům jako poskytovatelům sociálních služeb. S účinností od 1. ledna 2014 začne platit nový občanský zákoník, ve kterém je uvedeno, že sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky. „Rádi bychom poskytovatele uklidnili. Sociální služby budou moci poskytovat i nadále,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Úřad práce omezí v prosinci na dva dny provoz

Ve dnech 27. 12. 2013 a 31. 12. 2013 Úřad práce ČR (ÚP ČR) významně omezí z technických důvodů provoz na svých pracovištích. Vánoční svátky jsou obvykle dobou, kdy lidé chodí na úřady pouze v nejnutnějších případech. „Počítáme s tím, že letošní rozložení volných dnů povede ke značnému poklesu zájmu o služby úřadu. Tuto dobu chceme využít k vnitřním administrativním činnostem,“ říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.