Aktuálně 26109 nabídek práce!

Novinky z trhu práce a poradna

Poradna práce: Práce přesčas

Zaměstnavatel může výjimečně nařídit svému zaměstnanci práci přesčas. Jedná se o práci, kterou zaměstnanec vykonává na příkaz nebo se souhlasem zaměstnavatele nad jeho stanovenou týdenní pracovní dobu a mimo jeho předem připravený rozvrh směn. Pokud zaměstnanec pracuje přesčas, má jako obvykle nárok na mzdu za vykonanou práci. Dále mu ovšem přísluší buď příplatek za práci přesčas ve výši minimálně 25% jeho průměrného výdělku, nebo náhradní volno. Na tom, že bude zaměstnanec místo příplatku čerpat náhradní volno, se však musí se zaměstnavatelem dohodnout.

Na co mám nárok od Úřadu práce

Na Úřadu práce vyplníte žádost o podporu v nezaměstnanosti, kterou budete dostávat jen pět měsíců. Pokud je vám 50-54 let, náleží vám podpora na osm měsíců. Lidé starší 55 let mají nárok na jedenáctiměsíční podporu. První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání, maximálně částku 14 281 korun. Další dva měsíce klesne podpora na 50 procent dřívějšího výdělku a zbývající měsíce už je to jen 45 procent. Pokud se přihlásíte na rekvalifikaci, dostanete vyšší podporu, a to až 16 tisíc korun měsíčně.

Hledáte práci?

Pomůže vám projekt, který zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Zvýšit šance na uplatnění pomáhá uchazečům o zaměstnání projekt „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Úřadem práce ČR od června 2013. V rámci realizace projektu se počítá s podporou 56 500 osob, z toho 44 000 osob s využitím rekvalifikací a 12 500 osob v rámci poradenských činností. Od zahájení projektu bylo prostřednictvím rekvalifikací již podpořeno celkem 7 667 osob a 226 osob pomocí poradenských aktivit.

Poradna práce: Mohu k lékaři v pracovní době?

Během pracovní doby můžete navštívit lékaře, ale jen na dobu nezbytně nutnou, současně má zaměstnanec právo na poskytnutí placeného volna. Zaměstnanec by se měl především snažit, aby návštěva lékaře nezasahovala do pracovní doby nebo jen minimálně. Zdravotnické zařízení by mělo být co nejblíže bydlišti nebo pracovišti. Pokud by zaměstnanec navštívil jiné zdravotnické zařízení, za čas strávený nad rámec nutného nedostane zaplaceno.

Zletilost v 16 letech, možnost pro děti začít podnikat

Končí doba, kdy se člověk může stát dospělým až v osmnácti letech. Od ledna získají zletilost i šestnáctileté děti. Ve výjimečných případech to povoluje nový občanský zákoník. Nová pravidla tak mohou využít už velmi mladí podnikatelé. Pokud je nezletilému alespoň 16 let, souhlasí s tím jeho zákonní zástupci a osvědčí soudu, že má z čeho žít, je způsobilý spravovat si sám své záležitosti, pak zákoník nařizuje, že mu svéprávnost musí být přiznána. Vše je uvedeno v §33 občanského zákoníku platného od 1.1.2014:

Práce pro 710 lidí u dálnice D5

Obří nákupní centrum německého investora vznikne do jara 2015 na katastru obce Benešovice (okres Tachov) u dálnice D5 Plzeň - Rozvadov. Devět kilometrů od Stříbra, kde je oblast s nejvyšší nezaměstnaností v Plzeňském kraji, by tak do roku 2017 našlo práci 710 lidí. Investorem projektu Outlet Benešovice, který je ve studii pojmenovaný jako Bohemie Village, je německá firma za níž stojí sdružení kanadských hokejistů, které v ČR zastupuje firma Smile Department Stores. Do letošního prosince chce postavit polovinu komplexu a zaměstnat 390 lidí.

O stáže ve firmách je zájem

Pomoci lidem získat cennou praktickou zkušenost a zlepšit tím jejich možnosti na trhu práce se snaží projekty „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“ a „Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání.“ Projekty realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. „Dosavadní výsledky ukazují, že stáže pomáhají účastníkům zvýšit sebevědomí a lépe se uplatnit na trhu práce. Věřím, že i můj nástupce bude na věc nahlížet stejně a že podpoří jejich pokračování,“ uvádí ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

Nezaměstnanost v prosinci 2013 - 8,2 %

K 31. prosinci 2013 bylo bez práce celkem 596 833 lidí. To je o 31 520 nezaměstnaných více než ke konci listopadu a o 51 522 osob více než ve stejném období roku 2012. Z celkového počtu lidí bez práce bylo 583 081 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných vzrostl oproti listopadu o 0,5 p. b. na 8,2 % (listopad 2013 – 7,7 %, prosinec 2012 – 7,4 %). Práci hledalo 8 % žen a 8,3 % mužů. Za nárůstem nezaměstnanosti stojí především postupné ukončování sezónních prací, a to hlavně na venkově a v menších obcích.

Uznávání kvalifikací (studium v zahraničí)

Žáci a studenti, kteří se vzdělávají v cizině, mohou požádat o posouzení postavení studia podle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává rozhodnutí o postavení studia na střední škole v cizině na roveň studia na střední škole v České republice a rozhodnutí o postavení studia na vysoké škole v cizině na roveň studia na vysoké škole v ČR.

Zvýšení stravného v roce 2014

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.