Aktuálně 71189 nabídek práce!

Hledáte práci?

Pomůže vám projekt, který zvyšuje šance na uplatnění na trhu práce. Zvýšit šance na uplatnění pomáhá uchazečům o zaměstnání projekt „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce“, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s Úřadem práce ČR od června 2013. V rámci realizace projektu se počítá s podporou 56 500 osob, z toho 44 000 osob s využitím rekvalifikací a 12 500 osob v rámci poradenských činností. Od zahájení projektu bylo prostřednictvím rekvalifikací již podpořeno celkem 7 667 osob a 226 osob pomocí poradenských aktivit. Poradenské činnosti pomáhají těm, kteří mají problém v orientaci na trhu práce a hledají možnosti efektivního vyhledávání zaměstnání či odpovědi na otázky týkající se jejich pracovního potenciálu. Projekt přináší pro ČR nový pohled na systém rekvalifikačních kurzů. Důraz je kladen na zjišťování aktuální poptávky zaměstnavatelů po absolventech určitých rekvalifikací tak, aby bylo možné uchazečům a zájemcům o zaměstnání nabízet především takové rekvalifikace, u nichž v případě úspěšného absolvování existuje předpoklad rychlého získání zaměstnání. V rámci projektu přitom lze využít celou škálu rekvalifikací, a to jak standardních, tak zvolených. Ty si vybírají zapojené osoby samy a mají tak možnost zvolit si takový rekvalifikační kurz, u kterého předpokládají nejvyšší efekt pro své následné pracovní uplatnění. Tuto volbu mohou uchazeči často učinit i na základě konkrétního požadavku od svého potenciálního zaměstnavatele. Inovativnost projektu spočívá především v posílení efektivnosti, kdy jsou uchazečům a zájemcům o práci nabízeny a doporučovány právě takové rekvalifikace, které v jejich regionu potenciální zaměstnavatelé žádají.