Aktuálně 70847 nabídek práce!

Minimální mzda pro rok 2022

Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1.1.2022 nejméně 16.200 Kč za měsíc nebo 96,40 Kč za hodinu.

Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti). V případě dohod konaných mimo pracovní poměr se použije pouze minimální hodinová mzda, nikoli měsíční mzda.